Để tạo chủ đề theo dõi, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhập tên chủ đề
Bước 2: Nhập từ khoá theo dõi
Bước 3: Chọn nguồn dữ liệu theo dõi

Screen Shot 2016-08-09 at 09.27.56

Screen Shot 2016-08-09 at 09.28.06

Screen Shot 2016-08-09 at 09.28.16

Screen Shot 2016-08-09 at 09.28.25

Xem thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại: http://blog.imonitor.com.vn/category/tai-lieu-imonitor/