ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn Bạn đã sử dụng Dịch vụ Imonitor.

Imonitor là một dịch vụ của Công ty TNHH Datasection Việt Nam nhằm giúp Người sử dụng theo dõi và phân tích thông tin trên mạng xã hội thông qua thông tin công khai trên Facebook, Diễn đàn và Tin tức mạng.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi đồng nghĩa với việc Bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản sử dụng Dịch vụ Imonitor (“Điều khoản sử dụng”)

1. Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc Bạn khi sử dụng Dịch vụ Imonitor. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Dịch vụ Imonitor.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ Imonitor, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ Imonitor.

Dịch vụ này sẵn sàng thay đổi và/hoặc nâng cấp lên một số tính năng mới mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận với Người sử dụng Dịch vụ và không đảm bảo Dịch vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người dùng. Imonitor cũng không đảm bảo rằng các chức năng của Dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật. Các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

2. Thay đổi điều khoản sử dụng

Imonitor có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web sử dụng của Imonitor. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Imonitor sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

3. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập và sử dụng Imonitor. Tuy nhiên, nếu Bạn muốn đăng ký tài khoản bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

4. Dịch vụ và trách nhiệm của Imonitor

Bạn đồng ý rằng nguồn dữ liệu mà Imonitor trả về là do Người dùng/Doanh nghiệp đưa lên, Imonitor hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/trách nhiệm pháp lý của các nguồn dữ liệu trên.

Bạn đồng ý rằng Imonitor sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu có nguyên nhân từ hoặc do việc Bạn sử dụng thông tin cũng như việc ra quyết định từ việc sử dụng Dịch vụ Imonitor này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về Quyền truy cập, mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho Chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng Imonitor của Bạn nếu như Bạn có hành động gây hại đến Imonitor hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này.

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Người dùng

Bạn cần đồng ý với Điều khoản sử dụng này, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm về bảo vệ mật khẩu truy cập.

Bạn đồng ý và hiểu rằng, Imonitor chỉ có trách nhiệm trả về dữ liệu theo từ khóa tìm kiếm của Bạn dựa trên dữ liệu công khai trên Facebook, Diễn đàn và Tin tức mạng. Imonitor không phải là nơi cung cấp dữ liệu. Bạn không được tự ý trích dẫn nguồn các số liệu và các báo cáo là do Imonitor cung cấp.

Bạn đồng ý rằng Bạn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và bất kỳ Nội dung nào mà Bạn có được, tạo ra hoặc truyền tải khi sử dụng Dịch vụ Imonitor và các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi sử dụng Nội dung của Bạn.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch vụ Imonitor vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của Pháp luật (ở đây được hiểu là Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ Imonitor của Người dùng khác.

6. Chấm dứt sử dụng

Imonitor bảo toàn quyền chấm dứt việc Bạn sử dụng Dịch vụ Imonitor vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không cần thông báo trước.

Bạn phải tuân thủ các quy định tại bản Điều khoản sử dụng này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc Pháp luật, hoặc quyết định của Chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ, xóa tài khoản và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.

Trong mọi trường hợp chấm dứt này, Imonitor sẽ không hoàn trả Phí dịch vụ mà Bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời Chúng tôi có quyền buộc Bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát từ phát sinh từ vi phạm của Bạn.

7. Phạm vi hiệu lực

Nếu vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này vô hiệu hoặc trở nên bất khả thi thì hiệu lực của các quy định khác và toàn bộ Điều khoản sử dụng còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn có hiệu lực.

8. Liên hệ

Công ty TNHH Datasection Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 – Toà nhà Technosoft – Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 093.111.9469

Email: info@datasection.com.vn

Website: www.datasection.com.vn