Ý nghĩa: Cập nhật tin tức của 1 ngày nhất định trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất.
Mục đích: Giúp người dùng theo dõi biến động tin tức trong từng ngày
Bảng tin cũng là tab mà người dùng sẽ thao tác nhiều nhất với các kĩ năng phân tích, xử lý và phân loại thông tin như:

  • Lọc dữ liệu
  • Đọc dữ liệu
  • Dẫn tới bài viết chính thống
  • Phân loại thông tin tích cực – tiêu cực
  • Phân loại theo tiêu chí riêng
  • Đánh dấu bài viết quan trọng
  • Xoá bài viết
  • Tải về dữ liệu

Dữ liệu của từng ngày trong bảng tin sẽ được tổng hợp thành biểu đồ theo khoảng thời gian ở tab Phân tích.